Loading...
Wonen op de Oude Haaf2019-11-27T11:43:58+00:00

Wonen op de Oude Haaf

Voor de laatste fase van het project Landgoed De Haaf in Bergen is een schetsontwerp ontwikkeld voor de realisatie van vier vrijstaande villa’s aan de Natteweg. De kavels hiervoor zijn gelegen op en rond het terrein waar de oorspronkelijke Villa De Haaf staat. Momenteel is hier nog een congres- en vergadercentrum gevestigd.

Het plan bestaat uit drie nieuw te bouwen villa’s en een vernieuwbouw van de oude villa. Bij de totstandkoming van de plannen is uitvoerig overleg gevoerd met alle betrokken partijen: omwonenden, gemeente, deskundigen en andere belanghebbenden. Dat heeft geleid tot een inmiddels breed gedragen beeldkwaliteitsplan. Het uitgangspunt van dit plan is een zo natuurlijk mogelijke opname van de nieuwe bebouwing in de bestaande (groene) omgeving en de visuele integratie van het authentieke deel van Villa De Haaf met de nieuw te bouwen woningen.

Geschiedenis
Villa De Haaf werd in 1913 ontworpen en gebouwd als woonhuis, maar door haar bewoners aanvankelijk gebruikt als ontmoetingsplaats en locatie voor muziek- en theateravonden. In de jaren ’70 en ’80 behoorde het gebouw tot de Volkshogeschool Bergen. Villa De Haaf is nu in particuliere handen en dient onder meer als kantoorruimte en conferentieoord.

Onbekend / Collectie Regionaal Archief Alkmaar / RAA012004139