Initiatiefnemer2019-11-27T11:09:35+00:00

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer van ‘Wonen op de Oude Haaf’ en tevens eigenaar van de grond is De Haaf Vastgoed BV. Deze partij ontwikkelde eerder op het landgoed 42 luxe woonappartementen, verdeeld over drie bijzondere gebouwen. Dit project werd in 2018 succesvol opgeleverd.

Bij de totstandkoming van de plannen is gezocht naar een invulling die de balans in de omgeving herstelt. Het huidige congres-en vergadercentrum veroorzaakt veel beweging in deze rustige woonstraat. Daarom is gekozen voor een kleinschalige invulling (light version). Essentieel in deze ontwikkeling is de handhaving van de originele Villa De Haaf. Daarmee is recht gedaan aan de wens van diverse partijen, maar het strookt bovendien met de intentie van de initiatienemer dit cultuurgoed op een goede en verantwoorde manier te bewaren en mee te nemen in een nieuwe invulling en nieuwe tijd.

De Haaf Vastgoed BV

Vanaf het begin van deze eeuw is door De Haaf Vastgoed BV, als eigenaar van het landgoed De Haaf gewerkt aan de ontwikkeling van het landgoed. De eerste fase bestaande uit de realisatie van een 42-tal luxe woonappartementen werd in het jaar 2018 succesvol afgerond.

Gedurende de werkzaamheden die hebben geleid tot de ontwikkeling van de eerste fase is de exploitatie van het congres-en vergadercentrum binnen de zogenoemde villa De Haaf voortgezet. De belasting die deze exploitatie voor de directe woonomgeving betekende is regelmatig onderwerp van gesprek en discussie met de bewoners van de Natteweg en Van Borsellenlaan geweest. Mede als gevolg hiervan is door De Haaf Vastgoed BV gedurende het ontwikkelingsproces getracht vorm te geven aan een zodanige invulling aan de Villa De Haaf en de daarom heen gelegen gronden dat aansluiting zou kunnen worden gevonden tussen de beeldkwaliteit en bestemming van de Villa-appartementen en de omgeving Natteweg/Van Borselenlaan.
In deze zin vormt het huidige plan het sluitstuk van de ontwikkeling van Landgoed De Haaf welke aanving begin jaren 2000.

Stichting Behoud Bouwkunst Bergen

Omdat het belang van een breed gedragen bouwplan een hoge prioriteit verdient, heeft de initiatiefnemer de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen actief betrokken in het aanloopproces. De schetsontwerpen zijn aan de leden van de stichting gepresenteerd en met hen is besproken dat de vleugel met zalen en de kas van Villa De Haaf op het terrein worden gesloopt. Het (na de brand herbouwde) originele huis wordt inwendig verbouwd en geïntegreerd in een casco woning. Hiermee krijg de villa bovendien haar oorspronkelijke woonfunctie terug. De stichting heeft haar tevredenheid uitgesproken over deze oplossing waarbij het (zoveel mogelijke) behoud van de Villa De Haaf het uitgangspunt is.