Planning en procedure2019-11-27T11:32:30+00:00

Planning en procedure

De uitwerking van het plan ‘Wonen op de Oude Haaf’ zal bestaan uit het indelen van het perceel in een vier aparte kavels. Dit betekent dat er drie nieuwe kavels ontstaan waarvoor een beeldkwaliteitsprogramma wordt vastgesteld in zogeheten kavelpaspoorten. In deze kavelpaspoorten zal onder meer worden bepaald: de bouwvlek, goot- en nokhoogten. Verder heeft de stedenbouwkundige van de BUCH gemeente gesteld dat de te bouwen woningen gedeeltelijk als woningen met een kap moeten worden aangemerkt.

Voor de Villa De Haaf zal een plan worden vastgesteld met als uitgangspunt het terugbrengen van de villa in haar originele vorm van voor de omvangrijke brand in 1996. Hetgeen onder andere betekent dat de aangebouwde vleugel zal worden verwijderd.

Treurbeuk

Op het perceel staat een bijzondere treurbeuk die sfeerbepalend is voor het voormalige landgoed. Deze boom staat echter zodanig gepositioneerd, dat het een efficiënte indeling van een van de kavels in de weg staat. Geheel in lijn met de intentie van de initiatiefnemer om authentieke elementen te behouden in het nieuwe plan, zal de beuk worden verplaatst naar een plaats op het perceel die de ontwikkeling niet hindert, maar de beeldkwaliteit wel ten goede komt.

Procedure

Aan Mees, bureau voor milieu en ruimte, is de opdracht gegeven een besluit tot wijziging van het bestemmingsplan voor te bereiden. Deze wijziging wordt voorbereid in overleg met de vertegenwoordigers van de gemeente Bergen.

Na afronding van het ontwerp tot wijziging van het bestemmingsplan wordt het besluit ter inzage gelegd en kan iedere belanghebbende een zienswijze indienen tegen een of meerdere uitgangspunten in het besluit.

Over het in verkoop zetten van de kavels en Villa De Haaf zal naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal 2020 een beslissing worden genomen.